Disclaimer

Disclaimer voor https://www.conceptplusbv.nl
Concept Plus Media bv, hierna te noemen Concept Plus, verleent u hierbij toegang tot https://www.conceptplusbv.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Concept Plus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op https://www.conceptplusbv.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Concept Plus.

Beperkte aansprakelijkheid
Concept Plus spant zich in om de inhoud van https://www.conceptplusbv.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.vdscrossmedia.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Concept Plus.
In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.conceptplusbv.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op https://www.conceptplusbv.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Concept Plus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Concept Plus en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Concept Plus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Uitgeverij

Als uitgever worden wij gevraagd door verschillende bedrijven en evenementen om kranten, magazines en brochures te produceren.

Acquisitie

Acquisitie van commerciële ruimte in kranten en magazines voor klanten. Wij verzorgen de telefonische advertentieverkoop voor uw uitgave.

Drukwerk

Wij zijn gespecialiseerd in kranten, magazines en brochures. Uiteraard kun je bij ons ook terecht voor het drukken van (ansicht)kaarten, briefpapier, enveloppen, posters, visitekaartjes enz.

Verspreiden

Voor maximaal effect van uw uitgave is het zaak om uw drukwerk zo effectief mogelijk te verspreiden onder uw doelgroep.

Vormgeving

Wij weten uit ervaring met vormgeven hoe jouw krant of magazine extra opvalt bij jouw doelgroep, binnen de mogelijkheden van betaalbaar drukwerk.

Redactie & fotografie

Er is veel te vertellen en dat wilt u graag naar buiten brengen. Maar hoe? Door gebrek aan tijd en ervaring met tekst of fotografie komt het er vaak niet van.