Magazine Eerste Hulp van de Nationale Bond voor EHBO

Het magazine Eerste Hulp is het ledenmagazine voor de Nationale Bond voor EHBO. Hierin wordt informatie verstrekt vanuit de bond aan haar leden over EHBO aangelegenheden, nieuws, cursussen etc. Het magazine komt mede tot stand door adverteerders/sponsoren.

Het magazine Eerste Hulp verschijnt 3 keer paar jaar in de maanden maart, september en december.

Het magazine wordt per post verzonden aan de leden en aangesloten regionale EHBO verenigingen.

  • Soort Ledenmagazine
  • Formaat A4
  • Kleur FC
  • Verspreiding Controlled Circulation (leden van de bond)

Wat regelen wij Acquisitie, vormgeving, drukken, verspreiden