Als uitgever behoort het vervaardigen van o.a. magazines, kranten, personeelsbladen en brochures tot onze dagelijkse werkzaamheden. Maar het medialandschap verandert en consumenten nemen geen genoegen meer met één hapklare reclameboodschap. Daarom zorgen wij dat uw print uiting altijd een sterke koppeling heeft met online media. Dat doen wij onder andere door het vervaardigen van websites maar ook door het opzetten van reclamecampagnes op sociale media. Concept Plus! weet waar de kracht van elk medium zit én hoe jij deze krachten kunt bundelen om jouw boodschap gericht over te brengen op jouw doelgroep.

Magazine Eerste Hulp van de Nationale Bond voor EHBO

Het magazine Eerste Hulp is het ledenmagazine voor de Nationale Bond voor EHBO. Hierin wordt informatie verstrekt vanuit de bond aan haar leden over EHBO aangelegenheden, nieuws, cursussen etc. Het magazine komt mede tot stand door adverteerders/sponsoren.

Het magazine Eerste Hulp verschijnt 3 keer paar jaar in de maanden maart, september en december.

Het magazine wordt per post verzonden aan de leden en aangesloten regionale EHBO verenigingen.

Neem contact op